Persconferentie na ministerraad 25 januari 2019

Inleidend statement minister-president Rutte:

Vandaag de nieuwe ramingen van het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, over de verwachte CO2-reductie in 2020 is dat. De nieuwe prognose voorziet dat een reductie wordt gerealiseerd van 21% en we hadden moeten halen 25%. Dat betekent dus dat er extra maatregelen nodig zijn. Dat gaat overigens wel om een flink pakket. Als je kijkt naar, niet zo zeer de maatregelen want die moeten we nog uitzoeken, maar de omvang van het verschil is best groot. Zo’n 9 megaton. Ja de vonnissen die behoren wij uit te voeren, dus dat gaan we ook doen. We komen in april met nadere berichten. En we zullen natuurlijk bij alle maatregelen die we in kaart gaan brengen goed gaan kijken naar het draagvlak, naar hoe dat past in de uitvoerbaarheid et cetera. Het doel is om dit doel te halen.

Dan hebben we ook een paar andere dingen besproken, zoals de Staat van de Unie. Dat is de brief van het kabinet over Europa de komende jaren. Binnenkort is daar een groot debat over. De Wetenschapsbrief. Een reactie op het rapport van de Commissie-Veling. Daarover zullen we de Kamer op korte termijn nader informeren, over al die punten. Ik wil er een paar zaken uitlichten. In de eerste plaats de Wetenschapsbrief, omdat het kabinet daarin de ambities uiteenzet hoe wij het beleid van de wetenschap de komende jaren, de komende vier jaar vorm willen geven. En onze ambitie is dat de Nederlandse wetenschap ook echt wereldwijd impact heeft, dat we een kweekvijver zijn en blijven voor talent, en dat onze wetenschap verbonden blijft met de samenleving. Daar trekken we veel geld voor uit. Een kwart miljard, per jaar. En eenmalig ook nog ‘s 100 miljoen voor onderzoeksinfrastructuur.

We gaan ook, dat is een ander punt, werken Wet op de financiering van politieke partijen. Een nieuwe wet, politieke partijen, en vooruitlopend op die wet, gaan we in het bijzonder ook kijken naar de financiering dus van die politieke partijen. Het belangrijkste is eigenlijk dat je wilt voorkomen dat geld uit onvrije landen naar onze politieke partijen zou kunnen stromen en vandaar dat we afgesproken hebben om giften van buiten de Europese Unie aan de Nederlandse politieke partijen te verbieden.

Zie ook