Persconferentie na ministerraad 8 februari 2019

Persconferentie na ministerraad 8 februari 2019

Minister-president Rutte:
Ja, misschien inleidend een paar dingen en daarna uiteraard open voor vragen. Eerst iets over Brexit, niet dat daar nu zoveel nieuws over is. Dat is dan weer het nieuws, dat daar helaas weinig nieuws over is. Omdat we natuurlijk 7 weken nu zitten voor de datum van 29 maart. Mijn zorg is nog steeds dat die bal maar doorrolt naar het ravijn. Er is een terugtrekkingsakkoord en er is een politieke verklaring. Dat terugtrekkingsakkoord is wat betreft de 27 landen die doorgaan de enige manier om zeker te zijn dat die uittreding ook op een ordentelijke manier plaatsvindt. Ik heb dat hier vaak gezegd. Gegeven ook alle rode lijnen die wij gezamenlijk hebben waar het betreft Ierland, maar ook de drie rode lijnen die de Britten hebben. Bijvoorbeeld op het punt van de douane-unie is dit de enige optie. Gisteren weer gesprekken in Brussel, daar ook weer rapporten van terug gekregen. Constructieve sfeer, mar nog weinig voortgang. Daarbij is opnieuw benadrukt door de voorzitters, ook door Juncker onder andere, ook Tusk, dat het terugtrekkingsakkoord een gebalanceerde uitkomst is van onderhandelingen waarvan we allemaal weten dat die uitermate ingewikkeld waren en heel veel tijd hebben gekost. Er is afgesproken, dat is dan ook wel weer goed op zich, om verder te praten. De afspraak is om verder te praten de komende dagen. Onder andere is voorzien, zoals u weet, dat Juncker en May elkaar weer zien voor het einde van de maand. Maar goed, tegelijkertijd, het einde van de maand, dan zijn we weer een eind verder. Dus ik snap het allemaal en ik weet ook niet wat Juncker anders had moeten voorstellen, dan doorwerken en elkaar het einde van de maand weer zien. Maar het blijft dus spannend. Opnieuw de oproep: blijf je voorbereiden bedrijven, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, et cetera, en Wouter de Winther, op een no-deal.

Dan uiteraard klimaat, ook gesproken vandaag over de indrukwekkende demonstratie gisteren van jongeren in Den Haag. Maar ook gesproken over het debat wat deze week plaatsvond. Je proeft daar natuurlijk dat het de komende weken enorm heftig zal gaan in alle discussies richting Statenverkiezingen. Daarna als alle doorrekeningen er zijn, ik geloof vlak voor der Statenverkiezingen zijn de doorrekeningen er en dan gaan we in maart/april daar als coalitie en kabinet verder over besluiten. Maar ergens, als je probeert even alle politieke retoriek eraf te schrappen en schrapen dan, heb je misschien wel zicht op toch een pakket april hoop ik wat eens bredere steun zou kunnen krijgen dan alleen de coalitie en dat zou ook heel goed zijn omdat je afspraken wil maken die de komende 11 jaar tot 2030 en vervolgens eigenlijk de komende 31 jaar tot 2050 mee moeten. Waarbij volgens mij heel breed ook wel consensus is dat je alle drie tegelijk moet doen: 1. Ja de doelstelling halen. 49%, daar begroten we nu op. Op een manier dat de mensen in het land het kunnen meemaken in hun portemonnee en ook weten: wat kan ik nu in mijn persoonlijke leven doen om daaraan bij te dragen. Zonder dat ik mijn huis hoef te verkopen of mijn vakantie hoef af te zeggen of ineens de auto moet wegdoen. En de bedrijven: hoe blijven die concurrerend, maar hoe zorg je er ook voor dat die bedrijven niet oneerlijk bevoordeeld worden boven de mensen. Je merkt daar eigenlijk heel breed consensus over die uitgangspunten. En ook dat het gewoon niet mogelijk is om deze troep door te schuiven naar de volgende generatie. En in die zin is er ook een duidelijke parallel natuurlijk met de overheidsfinanciën en de staatsschuld. Ook die wil je niet doorschuiven naar volgende generaties. Nou nogmaals in dat kader natuurlijk mooi om te zien het engagement van zoveel jonge mensen. Ik heb ze niet geteld, ik weet wel dat ik gisteren in het Torentje aan het begin van de demonstratie zat te kijken en later moest ik naar het Binnenhof voor overleg en op een gegeven moment iemand zei: nou, het is een klein groepje. Toen viel er even een gat. Je zag ze zo langslopen vanaf het Thorbeckemonument op het Voorhout. Dat kun je net zien vanaf het Torentje. En daarna nog een half uur lang een hele stroom mensen. Ik heb die persoon, die misschien kijkt, ik zal maar niet zeggen wie het is, behalve dat ze partijvoorzitter is van de VVD, wel gezegd dat ik nog wel eens et haar wil praten over haar definitie wat nou een kleine of een grote groep is. Maar het was een grote groep, dat vond ze ook uiteindelijk. En mooi dat dat zo is. Nou dat sterkt ons ook in het voornemen om door te gaan met het terugdringen van de CO2-uitstoot en ervoor te zorgen dat we dat doen. Vandaag, aangemoedigd door Rob Jetten, ik mag dat ook wel even benoemen, een Tweet van hem, besloten en ik vind het ook vreselijk leuk om te doen, van de week zo snel mogelijk buiten schooltijd, met een knipoog zeg ik dat, samen met Eric Wiebes, de initiatiefnemers te ontvangen. En ik begreep van de website NU.nl dat zij ook hadden ingestemd met zo’n gesprek. Dus dat proberen we nu te plannen.