Persconferentie na ministerraad 5 april 2019

Minister-president Rutte:
Later vanmiddag heb ik samen met Eric Wiebes een ontmoeting met de klimaatjongeren. Althans, dezelfde groep die we eerder gesproken hadden in februari. We hebben toen afgesproken een vervolggesprek te hebben en dat is vanmiddag. Dat zouden we doen na de doorrekening van het klimaatakkoord door de planbureaus en natuurlijk de kabinetsreactie over het klimaatakkoord, het conceptklimaatakkoord uit december en al die doorrekeningen die we gekregen hebben half maart. We zijn vreselijk hard bezig natuurlijk. Niet alleen vanwege de klimaatjongeren, ook vanwege hen, het is trouwens heel goed vind ik nog steeds, dat zij zo actief zich opstellen. Maar even los van de klimaatjongeren zijn we sowieso heel druk bezig met het uitwerken van een en ander. Dat zijn voorstellen, zoals u weet, die én moeten bijdragen aan een effectieve reductie van de CO2-uitstoot, die haalbaar en betaalbaar moeten zijn. En die ervoor moeten zorgen dat bedrijven hun eerlijke bijdrage leveren en tegelijkertijd dat de bedrijven ook hier blijven. Dat zijn alle doelstellingen die we willen halen. Dat is overigens een enorme bak werk met ook veel technisch ingewikkelde aspecten. Waarbij kwaliteit wat ons betreft moet gaan boven snelheid. En daarom is het heel goed mogelijk dat het definitieve klimaatakkoord wat langer gaat duren dan eind april. Want nogmaals, wij kiezen hier voor kwaliteit en niet voor snelheid.

Dan is er volgende week woensdag een extra Europese Raad over de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk had twee opties bij de vorige Europese Raad, ofwel het uittreedverdrag tekenen of goedkeuren als parlement en dan op grond daarvan zouden wij uitstel verlenen tot 22 mei. Ofwel zeggen wat willen we dan als Verenigd Koninkrijk. Nou, er is vandaag een brief gekomen, die weer heel veel vragen oproept. Een brief die zegt: we willen uitstel tot, nou allerlei data in, maar in principe ook nog de datum van 30 juni. Maar dat roept veel vragen op. En dat betekent dat we natuurlijk hopen dat er meer duidelijkheid gaat komen uit Londen voor volgende week woensdag. Dat zou natuurlijk het beste zijn. Die gesprekken zijn natuurlijk nog gaande tussen Labour en de regeringspartij, de conservatieve partij. Er zijn ook allerlei andere gesprekken gaande, ook in het parlement. Dus we kijken wat daar verder nog uitkomt, of er nog meer duiding komt over welke kant de Britten op willen. Maar nogmaals, deze brief roept heel veel vragen op en zal echt nog wel leiden tot intensieve discussies, verwacht ik, de komende dagen in het telefooncircuit en volgende week tijdens die Europese Raad. Het doel voor Nederland is natuurlijk dat als wij kunnen helpen een hard Brexit, een no-deal Brexit te voorkomen, heeft dat onze grote voorkeur. Maar de bal daartoe heb ik steeds gezegd, die ligt niet in Nederland of in Parijs of in Berlijn of in Wenen, die ligt echt in Londen. Uiteraard in Downing Street. Maar in toenemende mate ook in het paleis van Westminster, het Lagerhuis. Daar zullen uiteindelijk de antwoorden moeten komen hoe ze dat dan precies willen.

Zie ook