Videoboodschap over kringlooplandbouw van minister Schouten

Videoboodschap van minister Schouten over de toekomst van landbouw in Nederland. In deze video spreekt de minister over de kringlooplandbouw.

Videoboodschap over kringlooplandbouw van minister Schouten