Behandeling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De Tweede Kamer debatteert 26 en 28 november over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hulp en handel gaan steeds meer samen. Minister Kaag zet zich in voor wereldwijde uitdagingen: onderwijs, kansen voor jongeren, eerlijke handel en strijd tegen kinderarbeid.

Behandeling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voiceover:
Hulp en handel gaan steeds meer samen.
Wereldwijd is er veel te winnen met die combinatie.
Daarom werkt minister Kaag er in haar plannen voor komend jaar aan verder.
Want uitdagingen zijn er genoeg.

Sigrid Kaag – Minister voor Buitenlandse Handel- en Ontwikkelingssamenwerking:
Armoede, klimaatverandering, instabiliteit, migratie natuurlijk ook.

Verschillende mensen op straat:
En het is heel erg om te zien als er kinderen aan de arbeid zijn.
Daar moet wel oog voor zijn.

Kees Zevenbergen – Cordaid:
Wij werken in fragiele landen.
Daar waar de overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector niet in staat zijn om een stabiele omgeving voor ontwikkeling te creëren.

Yannick du Pont – SPARK:
Dus wil je een land weer opbouwen dan zal je vooral moeten investeren in de jongeren.
Zorgen dat zij een goede opleiding krijgen en dat ze bij een goed bedrijf kunnen starten.

Sigrid Kaag – Minister voor Buitenlandse Handel- en Ontwikkelingssamenwerking:
Als je probeert banen te creëren voor jongere mensen dan koppel je dat eigenlijk ook aan je bredere aanpak bijvoorbeeld op het gebied van migratie.
Dus ontwikkelingssamenwerking, als je het dan niet doet omdat je denkt dat het belangrijk is voor de gedeelde menselijke waardigheid is het ook een hele slimme, duurzame, economische investering.

Verschillende mensen op straat:
Mijn kleding wordt gemaakt in Bangladesh.
Zorg ervoor dat mensen die erachter zitten dat die ook goed behandeld worden.
Je kan onderling samenwerken om de levensstandaard van iedereen naar boven te brengen.

Sigrid Kaag – Minister voor Buitenlandse Handel- en Ontwikkelingssamenwerking:
Nou, weet je, dit is een hele mooie kans.
Als je kijkt naar handel- en ontwikkelingssamenwerking zie je ook juist dat voor veel landen er wordt gevraagd naar kennis en kunde.

Shirley Rijnsdorp-Schijvens – Schijvens Corporate Fashion:
We zijn afhankelijk van elkaar geworden als landen onderling.
Ik heb eigenlijk goedkope arbeid nodig.
Maar de mensen aan de andere kant hebben een fatsoenlijk loon nodig en veiligheid in de fabrieken bijvoorbeeld.
Dat vind ik dan mijn taak om dat stukje aan hun te geven want zij geven de goedkope arbeid terug aan ons.

Sigrid Kaag – Minister voor Buitenlandse Handel- en Ontwikkelingssamenwerking:
Je kunt dus het verdienvermogen van Nederland heel mooi koppelen aan het creëren en investeren in perspectief voor mensen elders, wat ook weer de Nederlandse veiligheid en stabiliteit ten goede komt.

Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken verschijnt in beeld.
Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid.