Stemmen in een stemlokaal bij de Tweede Kamerverkiezing 2021

Deze video toont de stemprocedure tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021.

Stemmen in een stemlokaal bij de Tweede Kamerverkiezing 2021

Deze video toont de stemprocedure tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021.

Een vrouw doet voor het stemmen thuis de gezondheidscheck.

In het stembureau draagt ze een mondkapje en ontsmet ze haar handen.

Ze houdt afstand en volgt de looproute naar de tafel van de stembureauleden, die achter een kuchscherm zitten.

Daar geeft ze haar stempas en toont haar ID-kaart tegen het kuchscherm.

Ze krijgt een schoon potlood en een stembiljet en loopt naar de stemhokjes.

De stemhokjes worden ieder half uur schoongemaakt.

De vrouw brengt haar stem uit, ontsmet haar handen en verlaat het stembureau.