Nieuwe inzichten veiligheid Groningen

Nieuwe inzichten veiligheid Groningen

Wat zorgt ervoor dat het veiliger wordt in Groningen? De gaskraan wordt versneld dichtgedraaid. Vanaf 2022 is het Groningenveld alleen nog op een paar plekken stand-by. Dit betekent dat een klein aantal stations gebruiksklaar is, voor als dat plotseling nodig is. Bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter. Met het dichtdraaien van de gaskraan nemen we de oorzaak van aardbevingen weg. Maar, met het dichtdraaien van de gaskraan stoppen de aardbevingen helaas niet meteen. Dat komt doordat er zestig jaar gas is gewonnen uit het Groningenveld. Wél heeft het KNMI berekend dat sinds 2015 de hoeveelheid en de zwaarte van aardbevingen is afgenomen. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO zien dat de kans op zware aardbevingen steeds kleiner wordt. Bij de start van de versterkingsopgave wisten experts weinig over aardbevingen en de effecten ervan op gebouwen in Groningen. Ze gingen in hun berekeningen uit van het ergste en door het gebrek aan kennis werkten ze met extra grote zekerheidsmarges. Maar in de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan en is veel meer bekend geworden over de constructie en sterkte van gebouwen in Groningen en de effecten van aardbevingen. Deze nieuwe inzichten over de kans op aardbevingen, én de kennis van gebouwen, worden gebruikt bij het beoordelen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Deze norm is voor heel Nederland hetzelfde. Dankzij de nieuwe kennis verwachten experts dat veel gebouwen in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen voldoen aan de veiligheidsnorm en geen ingrijpende versterking nodig hebben. Alle gebouwen in het versterkingsprogramma worden beoordeeld en de gebouwen die het nodig hebben worden versterkt. Dat adviseren onafhankelijke experts zoals het Staatstoezicht op de Mijnen, de Mijnraad en TNO. Hierbij komen we gemaakte afspraken over versterking altijd na. Gemeenten kunnen ingrijpen bij moeilijk uitlegbare verschillen in bijvoorbeeld dezelfde straat of hetzelfde dorp. Kort gezegd: door het dichtdraaien van de gaskraan wordt het veiliger in Groningen en hebben minder gebouwen een ingrijpende versterking nodig.