Hoe komt het Belastingplan tot stand?

Elk jaar op Prinsjesdag presenteert de staatssecretaris van Financiën het Belastingplan. Hoe komt zo’n Belastingplan eigenlijk tot stand?

Vaststellen Belastingplan

Hoe komt het Belastingplan tot stand?

Hoe komt het Belastingplan tot stand?

Het regeerakoord, het Klimaatakkoord en regelgeving uit Brussel vormen onder meer de basis voor nieuwe belastingmaatregelen. Bij het ministerie van Financiën werken we deze maatregelen uit in wetgeving. We beoordelen of de plannen uitvoerbaar zijn voor iedereen die ermee te maken krijgt. Daarbij vragen we andere organisaties om advies. Als wetsvoorstellen via internet ‘geconsulteerd’  worden, kan iedereen reageren. Na eventuele aanpassingen gaat het Belastingplan naar de Raad van State. Deze beoordeelt onder meer de juridische en wettechnische kwaliteit. Op Prinsjesdag worden het Belastingplan bekendgemaakt. Na Prinsjesdag bespreekt de Tweede Kamer de belastingmaatregelen. De Tweede Kamer kan dan nog wijzigingen voorstellen. Na akkoord van de Tweede Kamer gaat het Belastingplan naar de Eerste Kamer. Zij stemmen half december over het Belastingplan. De nieuwe wetgeving is officieel na publicatie in het Staatsblad, eind december. Vanaf 1 januari kan de Belastingdienst de nieuwe wetten gaan uitvoeren.