Q&A’s Tijdelijke en permanente huisvesting van het EMA

Wat is er te melden over de tijdelijke huisvesting?

 • Het heet het Spark-gebouw.
 • Nederland (het Rijksvastgoedbedrijf) heeft het pand aangeschaft voor 42,8 miljoen euro. Na het vertrek van EMA zal het gebouw worden gebruikt voor het onderbrengen van rijksdiensten. Nederland betaalt de kosten voor de tijdelijke huisvesting, niet het EMA.
 • Het gebouw staat pal naast station Amsterdam Sloterdijk, op 10 minuten treintijd vanaf Schiphol.
 • Voldoende werkplekken voor het EMA en ongeveer 4.500 m² conferentieruimte.
 • Doordat er ook al conferentieruimte is, hoeft de definitieve nieuwbouw aan de ZuidAs niet meer in twee fases opgeleverd te worden. Dit was eerder wel het plan (april resp. eind 2019).
 • De nieuwbouw aan de Zuidas wordt in één keer opgeleverd in november 2019.
 • Tijdige turn key (kant-en-klaar) oplevering van tijdelijke huisvesting in Spark-gebouw.

  Turn key = inclusief afgebouwde standaardwanden, vloeren, plafonds, bedrijfsrestaurant en ontvangstbalie. Tijdig = vóór de komst van de eerste lichting EMA-kwartiermakers (begin 2019) en voor de komst van het hele EMA per 30 maart 2019.

 • Eén gebruiker (single tenant), alléén het EMA.
 • Bouwjaar 1992, in 2017 hoogwaardig gerenoveerd naar energielabel A.
 • 15.000 m² bruto vloeroppervlak (12.804 m² verhuurbaar vloeroppervlak).

Hoe heeft de selectie voor de tijdelijke locatie plaatsgevonden?

Direct nadat bekend werd dat het EMA naar Amsterdam zou verhuizen, heeft de projectorganisatie met het EMA verschillende locaties bekeken. Daar kwam het Spark-gebouw als beste uit.

Waarom wijkt Nederland nu af van het bidbook en is gekozen voor een alternatieve tijdelijke locatie die de directeur van het EMA als ‘behelpen’ beschrijft?

De tijdelijke huisvesting is anders dan in het bidbook. In het bidbook was sprake van een tijdelijk
gebouw met alleen werkplekken, zo dicht mogelijk bij de nieuwbouw. Vergaderingen zouden plaatsvinden in de nieuwbouw, waarvan het vergadergedeelte al in april 2019 klaar zou zijn.

Het Spark-gebouw is geschikt om in te werken en te vergaderen. Daardoor is oplevering van het vergadergedeelte van de nieuwbouw in april 2019 niet meer nodig. De nieuwbouw kan dus in november 2019 in zijn geheel worden opgeleverd (zowel vergader- als kantoorgedeelte).

Een tijdelijk gebouw is niet ideaal voor het EMA, maar wel optimaal. Anders was niet een compleet nieuw gebouw neergezet. Een andere locatie zou dus altijd afwijken van wat het EMA precies zou willen.

De keuze voor het Spark-gebouw was een tegemoetkoming aan het EMA. Op verzoek van het EMA is een andere locatie gekozen dan in het bidbook. Dit is gebeurd om niet gedeeltelijk in nieuwbouw te zitten en gedeeltelijk in een tijdelijke locatie.

Een enkele keer zullen niet alle vergaderingen in het tijdelijke gebouw gehouden worden. In die gevallen wordt extra vergaderruimte ingehuurd in de directe omgeving. Er is dus in feite meer geleverd dan in het bidbook was aangeboden.

Klopt het dat de opleverdatum van het nieuwe gebouw is verschoven van september naar november 2019?

Ja. De tijdelijke locatie voorziet in een goede oplossing, ook voor die 6 extra weken. Een verschil in opleverdatum van 6 weken op een project van deze omvang is niet heel groot. Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Amsterdam en de bouwer hebben al veel voorbereidingen getroffen. Zij kunnen dus snel aan de slag en zich houden aan de opleverdatum. Het EMA is hiermee akkoord gegaan in een Memorandum of Understanding dat in december 2017 gezamenlijk is ondertekend.

Hoeveel ruimte is er in het nieuwe gebouw?

Er komen 1300 werkplekken. De werkruimte bedraagt ongeveer 31.000 m2. Het agentschap kan beschikken over een belangrijk aantal grote vergaderzalen. Die zijn van belang voor de continuïteit van het wetenschappelijke werk.

Hoeveel kost deze verhuizing?

Voor Nederland zijn de geschatte kosten als volgt verdeeld:

 • € 2,5 miljoen per jaar voor het projectteam (3 jaar lang)
 • € 2,5 miljoen vanuit het Rijk ter ondersteuning van de Gemeente Amsterdam voor de persoonlijke begeleiding van de medewerkers.

De kosten voor de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw zijn nog niet helemaal duidelijk. Daarover vinden nog onderhandelingen plaats met de betrokken partijen.

Hoeveel kost het nieuwe gebouw?

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure. De details hiervan zijn niet openbaar, dat zou het aanbestedingstraject kunnen beïnvloeden. De keuze valt eind maart. De investering wordt terugverdiend via de huur van het EMA voor het pand.

Hoeveel kost het tijdelijke gebouw?

Dit zijn vertrouwelijke afspraken tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het
gebouw. Het bedrag wordt niet bekend gemaakt. Dit zou de onderhandelingspositie van de Staat aantasten als de Staat na vertrek van de EMA een nieuwe bestemming voor het pand moet vinden.

Wanneer is het tijdelijke gebouw klaar voor gebruik?

1 januari 2019. Vanaf die datum kunnen de EMA-medewerkers aan het werk in het gebouw in
Amsterdam.

Wanneer is het definitieve gebouw klaar voor gebruik?

Het definitieve gebouw is in november 2019 helemaal klaar.

Met dit tijdelijke gebouw wordt afgeweken van het bid. Daarin stond immers dat de conferentiefaciliteit op tijd klaar zou zijn en alleen de kantoren tijdelijk ergens anders zouden zijn.

Dat klopt. Dit is gebeurd in goed overleg met het EMA. Het blijkt dat dit in de praktijk een betere oplossing is. En het zou raar zijn om deze betere oplossing niet te gebruiken, omdat deze niet in het bid staat.