Waar kan ik hulp krijgen voor een vastgelopen herbestemmingsproject?

Particulieren of organisaties die een monument een nieuwe bestemming willen geven, lopen soms vast door bijvoorbeeld de vergunningverlening. Zij kunnen hulp van de Commissie herbestemming monumenten inroepen.

Advies van de Commissie herbestemming monumenten

Heeft u hulp nodig in een vastgelopen herbestemmingsproject? Bijvoorbeeld vanwege bouwkundige problemen, trage vergunning trajecten of tegenstrijdige regelgeving. Stuur dan een e-mail naar de Commissie herbestemming monumenten (commissieherbestemming@minocw.nl). Deze commissie adviseert vastgelopen herbestemmingsprojecten vanuit haar inhoudelijke en bestuurlijke expertise en ervaring. Het gaat hierbij om rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten.

Pieter van Vollenhovenprijs

Bent u eigenaar van een monumentaal pand en heeft u dit herbestemd? Of kent u een initiatiefnemer die een bijzondere herbestemming heeft uitgevoerd? Dan komt het project wellicht in aanmerking voor de Pieter van Vollenhovenprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Kijk op www.pietervanvollenhovenprijs.nl voor actuele informatie.