Waar kan ik mijn mening geven over TTIP?

Er zijn verschillende manieren om uw mening geven over TTIP, het handelsakkoord tussen de EU en de VS. Bijvoorbeeld via e-mail, online media, openbare consultaties of via politieke partijen.

  • U kunt met vragen of opmerkingen over TTIP contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via het e-mailadres: ttip@minbuza.nl.
  • De Rijksoverheid raadpleegt zoveel mogelijk groepen die een belang hebben bij TTIP of bezorgd zijn. Dit kunnen ondernemers, vakbonden en maatschappelijke organisaties (zoals milieugroeperingen) zijn. Ook via deze organisaties kunt u uw stem laten horen.
  • De Tweede Kamer vergadert gemiddeld 4 keer per jaar over buitenlandse handel. Ook TTIP komt dan geregeld aan bod. Via politieke partijen kunt u uw mening over TTIP geven en hen vragen erover stellen.
  • U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Europese Commissie. Op de website van de Europese Commissie staat hiervoor een telefoonnummer en contactformulier.
  • Het TTIP-team van de Europese Commissie deelt geregeld informatie en documenten via haar Twitter-account @EU_TTIP_Team.
  • De Europese Commissie organiseert geregeld publieke consultaties over TTIP. Hieraan kunnen maatschappelijke organisaties deelnemen. Een overzicht van de consultaties over TTIP en informatie over aanmelding staat op de website van de Europese Commissie.