Wanneer heb ik een Verklaring bezit Nederlanderschap nodig en waar vraag ik het aan?

U heeft een Verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur.

Aanvragen Verklaring bezit Nederlanderschap in Nederland

U kunt de Verklaring bezit Nederlanderschap schriftelijk of persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Om in aanmerking te komen voor de verklaring moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • u staat ingeschreven in de gemeente waar u het verzoek indient;
  • u moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Aanvragen Verklaring bezit Nederlanderschap in het buitenland

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt u bij de ambassade of het consulaat een Verklaring bezit Nederlanderschap aanvragen.

Geldigheidsduur Verklaring bezit Nederlanderschap

Hoe lang uw Verklaring bezit Nederlanderschap geldig blijft, staat niet in de wet. De organisatie die om het bewijs vraagt, mag zelf de geldigheidsduur bepalen.