Documenten

Wanneer heb ik een bewijs van Nederlanderschap nodig en waar vraag ik het aan?

U heeft een bewijs van Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur.

Aanvragen bewijs van Nederlanderschap

U kunt het bewijs van Nederlanderschap schriftelijk of persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Om in aanmerking te komen voor een bewijs van Nederlanderschap moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • u staat ingeschreven in de gemeente waar u het verzoek indient;
  • u moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Geldigheidsduur bewijs van Nederlanderschap

Hoe lang uw bewijs van Nederlanderschap geldig blijft, staat niet in de wet. De organisatie die om het bewijs vraagt, mag zelf de geldigheidsduur bepalen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland