Documenten

Wanneer heb ik een bewijs van Nederlanderschap nodig en waar vraag ik het aan?

U heeft een bewijs van Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Aanvragen bewijs van Nederlanderschap

U kunt het bewijs van Nederlanderschap schriftelijk of persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Om in aanmerking te komen voor een bewijs van Nederlanderschap moet u aan de volgende voorwaarden voldoen;

  • u moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit;
  • u moet zijn ingeschreven in de gemeente waar u het verzoek indient;
  • u moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Geldigheidsduur bewijs van Nederlanderschap

Hoe lang uw bewijs van Nederlanderschap geldig blijft is niet wettelijk vastgelegd. De organisatie die om het bewijs vraagt, mag zelf de geldigheidsduur ervan bepalen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland