Documenten

Wat is er gebeurd met de levensloopregeling?

Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken.

Overgangsregeling levensloopregeling

De overgangsregeling levensloopregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000 gespaard hebben.

Minder dan € 3.000 tegoed

Had u op 31 december 2011 minder dan € 3.000 spaartegoed? Dan is dat spaartegoed op 1 januari 2013 vrijgekomen. Uw tegoed wordt in 2013 in 1 keer uitbetaald.

U betaalt belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op uw rekening stond. In 2013 betaalt u belasting over 100% van het tegoed dat op 31 december 2012 op uw rekening stond. Een eventuele levensloopverlofkorting wordt verrekend.

Meer dan € 3.000 tegoed

Had u op 31 december 2011 ten minste € 3.000 spaartegoed? Dan heeft u 2 keuzes volgens de overgangsregeling:

  • U neemt het volledige tegoed in 2013 in 1 keer op. Dit geeft u een fiscaal voordeel: u betaalt belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond. In 2013 betaalt u belasting over 100% van het tegoed dat op 31 december 2012 op uw rekening stond. U mag zelf weten waaraan u het tegoed besteedt. Hierna kunt u niet opnieuw gaan sparen.
  • U neemt tijdens de looptijd van de regeling uw tegoed in delen op. U mag zelf weten wanneer u dat doet en waaraan u het geld besteedt. U kunt doorsparen tot 31 december 2021, het einde van de looptijd. Daarna komt (de rest van) het spaartegoed in 1 keer vrij.

Gevolgen keuze overgangsregeling voor belasting

De verschillende keuzes binnen de overgangsregeling hebben verschillende belastingconsequenties.

80%-regeling levensloop

Per 1 januari 2016 is de 80%-regeling komen te vervallen. Als u na 2015 uw levenslooptegoed vrij laat vallen, betaalt u belasting over het hele levenslooptegoed. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland