Netherlands Embassy TEL AVIV support for NGO's in Israel 2008 and 2009

Dit overzicht over financiering door Nederland van projecten in Israel en de Palestijnse Gebieden is openbaar gemaakt naar aanleiding van een daartoe ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur