WOB verzoek tabaksbeleid

Op 31 mei 2011 is door dagblad Trouw een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over de wijze waarop de tabaksindustrie invloed heeft gehad op het Nederlandse tabaksbeleid in de periode januari 2000 – juni 2011. Het verzoek is op 21 november 2011 gedeeltelijk gehonoreerd.

Gelet op de grote hoeveelheid documenten worden niet alle stukken geplaatst op www.rijksoverheid.nl.
De documenten zijn o.v.v. Tabaksbeleid op te vragen bij de Wob-coördinator, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.