Besluit Wob-verzoek over de aanwijzing tot instellen van de vrije tarieven in de mondzorg

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de aanwijzing tot instellen van de vrije tarieven in de mondzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).