Besluit Wob-verzoek uitkeringen oud-staatssecretarissen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 21 november 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers aan voormalig staatssecretarissen sinds 1 januari 2011. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.