Besluit Wob-verzoek over de startbrieven van SLO

De minister van OCW heeft een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de startbrieven van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.