Wob-verzoek inzake het inkeerbeleid van de Belastingdienst inzake rekeningen in het buitenland

Bij het ministerie van Financiën is een verzoek gedaan om openbaarmaking van documenten over het inkeerbeleid van de Belastingdienst inzake rekeninghouders met buitenlandse bankrekeningen, zoals werkinstructies, plan van aanpak en een eventueel draaiboek. De volgende stukken zijn openbaar gemaakt.