Besluit Wob-verzoek over Directeuren Overleg Alcohol

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het Directeuren Overleg Alcohol.