Besluit op bezwaar naar aanleiding van tussenuitspraak rechtbank Midden-Nederland in Wob procedure MH17

De Minister heeft ter uitvoering van de tussenuitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in de beroepen op grond van de Wob over de ramp met de MH17 gewijzigde besluiten op bezwaar genomen en een deel van de op grond van de Wob verzochte informatie geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt.