Besluit Wob-verzoek over gaswinning in Groningen

De minister van Economische Zaken heeft op 9 september 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de besluitvorming over de gaswinning in Groningen.