Besluit op Wob-verzoek inzake de uitleg van de Schengengrenscode betreft de in- en uitreis van zeevarenden (Balder en Thialf)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 25 november 2016 twee verzoeken om openbaarmaking (gedeeltelijk) in behandeling genomen omdat de verzoeken gedeeltelijk binnen de reikwijdte van de Wob vallen. De Wob-verzoeken hebben betrekking op de uitleg van de Schengengrenscode waar het betreft de in- en uitreis van zeevarenden.