Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten

Het ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd om een kopie van het document praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten.