Besluit Wob-verzoek over contacten Bridge International Academies

De minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingszaken heeft op 5 december 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over contacten Bridge International Academies. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.