Besluit Wob-verzoek over notitie De APA-ATR-praktijk, Notitie over de meest voorkomende verschijningsvormen

Het ministerie van Financiën heeft 27 maart 2017 een beslissing genomen op 2 Wob-verzoeken van 2 verschillende verzoekers, waarin werd gevraagd om informatie openbaar te maken over de notitie 'De APA-ATR praktijk; Notitie over de meeste voorkomende verschijningsvormen'.