Besluit op Wob-verzoek over rubbergranulaat

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 maart 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op  rubbergranulaat.