Besluit Wob-verzoek overkoepelende plan voor de afvoer van historisch radioactief afval met de deelplannen Rap, Rap-alfa en RWMP

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 8 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om een kopie van het overkoepelende plan voor de afvoer van historisch radioactief afval met de deelplannen Rap, Rap-alfa en RWMP, die ter goedkeuring aan de ANVS zijn overgelegd.