Wob besluit inzake verslagen van CIOT audits

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 11 mei 2017 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

De beslissing heeft betrekking op informatie over verslagen van CIOT audits.