Besluit Wob-verzoek inzake rekenmodellen referentie objecten waarde bloot eigendom op Terschelling

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 19 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft een rapport met daarin rekenmodellen van referentieobjecten, inzake de waarde van bloot eigendom op Terschelling. De rekenmodellen worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.