Besluit op Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 20 juli 2017 een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid.

Download 'Besluit op Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid' 1/8

PDF document | 15 pagina's | 500 kB

Wob-verzoek | 20-07-2017

Download 'Bijlage A en B bij besluit op Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid' 2/8

PDF document | 10,2 MB

Wob-verzoek | 20-07-2017

Download 'Bijlage C en D bij besluit op Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid' 3/8

PDF document | 45 pagina's | 9 MB

Wob-verzoek | 20-07-2017

Download 'Bijlage E, F, G, H en I bij besluit op Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid' 4/8

PDF document | 44 pagina's | 8,8 MB

Wob-verzoek | 20-07-2017

Download 'Bijlage J, K, L, M, N O en P bij besluit op Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid' 5/8

PDF document | 221 pagina's | 6,9 MB

Wob-verzoek | 20-07-2017

Download 'Bijlage Q, R, S, T, U, V en W bij besluit op Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid' 6/8

PDF document | 473 pagina's | 10,1 MB

Wob-verzoek | 20-07-2017

Download 'BBijlage X, Y en Z bij besluit op Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid' 7/8

PDF document | 156 pagina's | 5,3 MB

Wob-verzoek | 20-07-2017

Download 'Bijlage Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg en Hh, bij besluitop Wob-verzoek om informatie over de totstandkoming van de eerste impactanalyse op de Wet Open Overheid' 8/8

PDF document | 52 pagina's | 5,4 MB

Wob-verzoek | 20-07-2017