Wob besluit 21 juli 2017 inzake niet-melders project

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 juli 2017 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op het niet-melders project.