Besluit Wob-verzoek over de introductie van vingerafdrukken en andere biometrische kenmerken in reisdocumenten

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 27 juni 2017  een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een besluit inzake de introductie van vingerafdrukken en  andere biometrische kenmerken in reisdocumenten.