Besluit op Wob-verzoek Buisleidingentracé Helmond

De minister  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 23 november 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op een buisleidingentracé om en door de wijk Brandevoort in Helmond.