Besluit op WOB-verzoek informatie over het Platform Interceptie-Decryptie Siganaalanalyse (PIDS)

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is op 15 augustus 2017 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over het Platform Interceptie-Decryptie Signaalanalyse (PIDS), meer in het bijzonder over het beleid van de organisatie of over de voorbereiding of uitvoering van het beleid, zoals alle (jaar)plannen, (jaar)verslagen, begrotingen en andere documenten die daar betrekking op hebben.