Besluit op Wob-verzoek over mogelijke fraude in de paardenhandel

De staatssecretaris van Financiën heeft op 18 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie naar de Benelux Werkgroep Elitepaarden over mogelijke fraude in de paardenhandel. De Belastingdienst heeft documenten opgesteld over de aanpak van deze mogelijke fraude.