Besluit op Wob-verzoek over onderzoek NVWA over allergische reactie op sesam

De minister van Landbouw Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 9 januari 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een onderzoek van de NVWA naar allergische reactie op sesam, nummer 17-2357.