Besluit Wob-verzoek inzake dividendbelasting

De minister van Financiën heeft op 16 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over dividendbelasting.