Besluit Wob-verzoek over calamiteiten in Nederlandse ziekenhuizen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van een overzicht van calamiteiten waarvan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd melding is gedaan.