Besluit op Wob-verzoek Inspectierapporten dierproeven op primaten

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 22 februari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over inspectierapporten van dierproeven op primaten van 2010 tot 2017.