Besluit Wob-verzoek over archivering van stukken over MH17

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 24 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de MH17 die bij het ministerie van IenW berust. Dit is een besluit op een  Wob-verzoek, waarin om stukken gevraagd is die bewaard worden in het kader van de Archivering MH17.

Het Wob-verzoek was gericht aan de minister van JenV, aangezien die het project archivering MH17 heeft gecoördineerd. Het ministerie van JenV heeft het verzoek doorgestuurd aan andere ministeries en overheidsorganen voor onderdelen die bij hen berusten, om voor hun onderwerpen een besluit te nemen op dit Wob-verzoek.