Besluit Wob-verzoek over lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild grit is gewerkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 maart 2018 een beslissing genomen over een vijftal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over bedrijven die met mogelijk vervuild asbesthoudend straalgrit hebben gewerkt.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 november 2017  gemeld dat bij haar 594 bedrijven bekend zijn die met mogelijk vervuild asbesthoudend straalgrit hebben gewerkt. De Inspectie SZW heeft bij bedrijven informatie opgevraagd. Dit heeft geresulteerd in een lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild grit is gewerkt. De Inspectie SZW heeft deze lijst opgesteld om toezicht te kunnen houden op de naleving van de regels voor het werken met asbest in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze samengestelde lijst staan de namen en adressen van

  • Rechts(personen) die met straalgrit hebben gewerkt,
  • bedrijven waar een ander (straal)bedrijf met het straalgrit heeft gewerkt,
  • afnemers, al dan niet via een tussenpersoon, van het straalgrit.

UPDATE 5 juli 2018: Na besluitvorming in de primaire fase is gebleken dat een aantal bedrijven per abuis op de lijst terecht is gekomen, doordat degene die informatie hebben aangeleverd zijn uitgegaan van verkeerde informatie. Bij een aantal bedrijven is - zo is de Inspectie SZW gebleken - nooit met vervuild grit gewerkt. Daarnaast is gebleken dat enkele bedrijven ten onrechte niet op de lijst zijn opgenomen. Ten slotte heeft een aantal bedrijven verduidelijkende opmerkingen gemaakt over het gebruik van het straalgrit. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd  in deze lijst die de oude versie van de lijst vervangt.