Besluit op Wob-verzoek over Verdrag inzake Biologische Diversiteit

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 mei 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van correspondentie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het Verdrag inzake Biologische Diversiteit.