Besluit op Wob-verzoek over over rekeninghouders bij BCEE

De staatssecretaris van Financiën heeft op 4 juni  2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het te voeren (uitvoerings)beleid van houders van rekeningen bij de Luxemburgse bank BCEE.