Besluit op Wob-verzoek over de Europese aanbesteding ICT werkomgeving Rijk

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 19 juni een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die verband houden met de voorbereiding en uitvoering van de Europese aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk IWR2O16ILAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) ten behoeve van het programma Aanbesteding IWR met kenmerk 201601123.0332.010 en de Raamovereenkomst(en).

NB: de nummering van de inventaris komt niet overeen met de nummering van de bijlagen.