Besluit op een Wob-verzoek over een rookkanaalkeuring

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om documenten over keuringen door de Inspectie Leefomgeving en Transport over de kwalificaties G10 en T600 voor brandveiligheid van rookgasafvoerkanalen van de firma Stoutenbourg.