Besluit op Wob-verzoek over aantal geslachte dieren

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 11 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om het aantal dieren dat in 2015 en 2016 bij een slachterij in Budel is geslacht.