Beslissing op het Wob-verzoek inzake de Verdelingswet

De minister van Financiën heeft beslist op het Wob-verzoek inzake de Verdelingswet.

Verantwoordelijk