Besluit op Wob-verzoek over Shell en de dividendbelasting

De minister van Financiën heeft op 24 juli 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over Shell en de dividendbelasting. Het verzoek is afgewezen.