Besluit Wob-verzoeken levering van schepen en andere vaartuigen door Damen Shipyards Group

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 30 juli 2018 een besluit genomen naar aanleiding van vier verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken betreffen documenten inzake de mogelijke/daadwerkelijke levering van schepen en andere vaartuigen door Damen Shipyards Group aan Somalië, Sierra Leone, Nigeria en Libië.